Retourneren

Bij Pimentón is het uiteraard mogelijk je bestelling te ruilen of retourneren (mits je bestelde product niet onder een wettelijke uitzondering valt), bv. als je niet tevreden bent met (een deel van) je bestelling. Dat kan binnen 14 dagen na ontvangst van je complete bestelling. Dat kan je zelf regelen via ons retourportaal.

We zouden het fijn vinden als je ook even een mail stuurt naar info@pimenton.be als je wilt ruilen of retourneren, zodat wij alvast op de hoogte zijn.

In geval van twijfel kan je ons zeker ook een seintje geven.  We staan als verkoper in voor de kwaliteit voor onze producten, die uiteraard moeten beantwoorden aan de redelijke verwachting die u hiervan als klant mag hebben. Mocht er onverhoopt iets mis zijn (de verpakking is beschadigd, de geleverde producten voldoen niet aan de verwachtingen …) dan zoeken we uiteraard graag een gepaste oplossing. In dat geval vernemen we dat graag via e-mail of telefoon en gaan we samen op zoek naar een passende oplossing.

Deze wettelijke garantie geldt uiteraard onverminderd eventuele extra aangeboden garanties.

Bent je niet tevreden met de afhandeling van je klacht? Dan kan je ze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag in Nederland. Je kan je klacht ook voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform.

Herroepingsrecht

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je (of een door jou aangewezen derde), die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het ons eigen formulier of het Europees modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaardlevering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien je slechts een deel van je bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen je voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot we de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Je dient de goederen onverwijld, maar in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

Ons retouradres
Pimentón
Bessenlaan 52
3110 Rotselaar
België

Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Hou me op de hoogte! Als je hieronder je e-mailadres achterlaat geven we je graag een seintje als dit product weer beschikbaar is. Uiteraard gebruiken we je e-mailadres voor niets anders!